Választási tanulságok #1 - miért tévedtek a közvéleménykutatók?

A közvélemény-kutatást propagandisták helyett valódi közvélemény-kutatókra kell bízni, akik akkor is a tényleges adataikon alapuló beszámolókkal állnak elő, ha a fél világ az adataik asztalfiókban érleltetésére és kozmetikázására próbálja rávenni őket. A szatirikus megjegyzésekre vak kommentelők kedvéért az „érleltetést és kozmetikázást” most hamisításnak is mondhatnám persze, ha nem törekednék a magyar nyelv humor-lehetőségeinek a kihasználására.

Azt szinte biztosan megállapíthatjuk, hogy 2022-ben a Mediánra nehezedett a legnagyobb ilyen nyomás, és gratulálhatunk Hann Endrének ahhoz, hogy ennek ellenére posztolta tényleges választási közvélemény-kutatási eredményeit a választás előtt. Most már alighanem kimondhatjuk azt is, hogy alighanem az egész kampány során a Medián közleményei tükrözték legjobban a valóságot - ami nem azt jelenti persze, hogy mindig náluk volt a legnagyobb a Fidesz előnye, hiszen a Nézőpont és a Századvég adataiban csak a 2022-es kampány során vált konzisztensen kisebbé az ellenzék lemaradása a Medián adataiban látottnál. Utólag nyilván ők se tudják egykönnyen megmagyarázni, hogy ők mindenki mással ellentétben ennyire sikeresnek találták az ellenzéki kampányt (ld.  alább az ábrában). 

Fotó: Vox Populi

Érdekes, bár talán megválaszolhatatlan kérdés, hogy az ellenzéki kampány sikeresebben választotta volna-e meg témáit és hangsúlyait akkor, ha kevésbé hisz a kormányzati megrendelésre dolgozó és az azokból eddig nem részesülő kutatók nagy részének a kampány végére kialakuló alkalmi – és már akkor is hellyel-közel hamisítás gyanús, ld. pl. itt és itt – egyetértésének, hogy inkább csak 4-5 százalék körüli a Fidesz előnye az ellenzék előtt. (Hogy kialakult egy ilyen "egyetértés", az a fenti ábrán is jól látható abból, ahogy a választás napjához, tehát az ábra jöbb széléhez közeledve látványosan csökkent a különböző kutatók adatai közti különbség.)

Mi történhetett? Kézenfekvő, hogy a közvélemény-kutatásoknak – ha korrekt adatokat mutatnak, akkor nagyon is helyeselhetően – van egy közvetett hatása azokra a választási várakozásokra, amik a jólinformáltak között kialakulnak. Ezek pedig a politikusok, újságírók és egyéb tekintélyes véleményvezérek révén tovább terjednek a szélesebb közönség felé. Ezen az áttételen keresztül pedig érdemben befolyásolhatják a részvételt meg a taktikai szavazást. Láthatjuk, hogy megannyi aktivista és politikus hisz is ebben, és ennek megfelelően "megfontolt" (az iróniában nehezen kiigazodó olvasók kedvéért: hazug) adatközlésre ösztökéli a kutatókat.

Lehetséges akkor, hogy a végefelé már politikai rokonszenvektől függetlenül minden kutató számára nemkívánatosan részvétel-visszatartónak tűntek az adatok? Ha igen, akkor vajon nem alakult-e ki egy adathamisító-spirál a megjelent közvélemény-kutatási adatokban? Vajon nem az történt, hogy a túlparti intézeteknek az ellenzék hátrányát egyre inkább alábecslő számaira a másik oldalhoz közelálló kutatók is hasonló adatmasszázzsal reagáltak? 

Elsősorban nem is a közvélemény-kutatásokat publikáló intézetek hitele miatt érdekes ez a kérdés. Inkább az a tét, hogy mit gondolunk a választói viselkedésről, és ennek következtében arról, hogy miként és mennyire érdemes politikusainknak indokolatlan szavazói félelmekhez igazítania külpolitikai megnyilvánulásait. A háborús félelmek – pontosabban az ellenzék szándékairól a kormánypárt által nagy erőkkel terjesztett rémhírek – eluralkodását a választók körében ugyanis folyamatosan és nagyon erősen jelezték az utcai kampányolók beszámolói. A választási esélyekre vonatkozó közvélemény-kutatási adatok trendjében azonban nem jelentkezett ezek hatása. Azok átlagában az ellenzék támogatottsága pont ugyanolyan ütemben ballagott lefelé a háború (és a rágalmak) megjelenése előtt, mint annak utána (ld. alábbi ábrámat). 

Fotó: Vox Populi

A kampány utolsó hetére pedig még a trend kimúlását, sőt, – a kormányközeli cégeknél – megfordulását jelző számokkal is előálltak a közvélemény-kutatásokat posztoló cégek. Csak egy február végi Mediános kutatás mutatta azt, hogy az ellenzék támogatottsága bezuhant az utóbbiak miatt. Ennek a kutatásnak a jelentőségét – a többi intézeteknek a korábbi trendek változatlan folytatódását jelző adatai miatt – én is többször megkérdőjeleztem az elmúlt hetekben. De ha a korábbi trendek változatlan folytatódása csak több kutató egyforma irányba ható "megfontoltsága" miatt jelent meg az adatokban, akkor butaság volt megkérdőjelezni.

Mindez persze csak spekuláció, amit aligha lesz alkalmam szembesíteni a valódi adatokkal. Visszatekintve abban biztosan hibáztam viszont, hogy a kampány során a Facebook oldalamon felhagytam a közvélemény-kutatási trendeket összegző narratíváimban a korrigált mozgóátlag hangsúlyozásával. Ezt 2020 végén pont azért vezettem be, hogy kiszűrjem a trendekből azt a – jellemzően ellenzék-túlbecslő – délibábot, ami a választási közvélemény-kutatások sajtómegjelenését egyre jobban befolyásoló kampánykommunikációs megfontolások okoztak. És valóban, az alábbi ábra - amit a múlt hét során többször is újra és újra kitettem az erősebb idegzetű és a valóság részleteire is kíváncsi olvasók kedvéért - helyesen jelezte, hogy nagyobb lehetett a Fidesz-előnye, mint az összes itt figyelembe vett kutatás naivan számított átlaga  mutatta. Az ellenzék tényleges lemaradásának helyes becslésétől persze még ez a korrigált átlag is igen messze járt: hiába, aki közvélemény-kutatások átlagával foglalkozik, az nem csodálkozhat, ha azokkal együtt a saját átlagolása is kudarcot vall.

Fotó: Vox Populi

Nem hinném, hogy a korrigált átlag ritkább emlegetésének oka az ellenzéki olvasók hitetlenkedésétől ("már így is érthetetlen, hogy miért veszed figyelembe a Nézőpont Intézet propaganda-adatait, most még azt is be akarod mesélni nekünk, hogy annál is rosszabb a helyzet?") és/vagy hitevesztésétől való félelem lett volna. Az ilyen megfontolásokat ugyanis sokszor és elég jól láthatóan figyelmen kivül hagytam a múltban is.

Az viszont biztosan motiválta a korrigált átlag visszafogott emlegetését, hogy már anélkül is igen nehéz volt megértetnem akár még a szándékaimmal rokonszenvező olvasókkal is, hogy hiába utal egy nem kétharmados Fidesz győzelemre minden kutatás, a megjelenő adatok pontossága annyira bizonytalan, hogy a fideszes kétharmad közel harminc százalékosnak látszó esélye mellett még – ugyanannyi erővel - egy ellenzéki mandátumtöbbségre is hagynak tízegynéhány százaléknyi esélyt.

Feltéve persze azt, ha egyforma súllyal vesszük figyelembe minden kutató szavát, aki viszonylag rendszeresen hozott nyilvánosságra adatokat már a megelőző parlamenti választás előtt is, meg azóta is. Márpedig én ezt az elvet követtem összegzéseimben, abból kiindulva, hogy (1) az ezen válogatási elv nyomán kialakuló közvélemény-kutatások átlaga 2018 áprilisában, 2019 májusában és 2019 októberében is meglehetősen pontosan jelezte előre az országos szavazatarányokat (ld. az ábráimat), és (2) még a propagandistáknak is engedelmeskedniük kell a valóság nyomásának, mert ha teljesen elszakadnak attól a posztolt adataik, akkor a saját politikai oldaluk szemében is nevetségessé válnak és hitelüket vesztik.

2022-ben mindkét premissza megcáfolódott. Hogy pontosan mekkorát tévedtek a közvélemény-kutatók és a magukat közvélemény-kutatóknak kiadó propagandisták a választási eredmények előrejelzésében, azt viszont a hétvégén lesz érdemes kiszámolni, miután megjelenik az eredményekben a nyilvántartott lakóhelyüktől távol szavazó átjelentkezők kb. kétszázezer voksa is. Ez durván a listás szavazatok négy százaléka, és a korábbi évek tapasztalatai alapján az ellenzék javára fogja elmozdítani a magyarországi lakcímmel rendelkező szavazók körében mutatkozó szavazatarányokat, és alighanem egy-két egyéni kerület eredményét is.[1]

A közvélemény-kutatási adatok összegzője számára pedig az a tanulság, hogy a jövőben még inkább érdemes lesz azt hangsúlyozni, amit itt már bővebben kifejtettem a kampány kezdetén: a valódi hibahatár sokkal tágasabb, mint hinnénk, a „plusz-mínusz három százalék” inkább plusz-mínusz tíz, ha nem dugjuk a homokba a fejünket; két százalék különbségének (ld. „mennyivel vezet a Fidesz”) a hibája akár kétszer akkora is lehet, mint egy-egy párt támogatottságáé; a hibahatár pedig azt jelenti, hogy egyik meg a másik irányba is félrehordhat a közvélemény-kutatások átlaga.

LÁBJEGYZET

[1] Az összes listás szavazatok között persze a levélszavazatok megszámolása nyomán ennek pont az ellenkezőjét fogjuk látni. Ezért a mandátumarányok aligha változnak már érdemben a héten. Hiába valószínű, hogy a Budapest 13-as választókerületben végül mégis az ellenzéki jelölt fog győzni az előzetes eredmény dacára, a listás mandátumok megoszlásának ezzel párhuzamos változása ezt ellensúlyozni fogja.